سایت در حال حاضر در دسترس نمی باشد:
1-استفاده بیش از حد از منابع سرور
2- نپرداختن صورت حساب
3- رعایت نکردن قوانین
Khoshnevis[at]PasargadIT.Co
021-33199119
021-33199120